NEZÁVAZNÁ KONZULTACE

Chcete zjistit, jak Vám můžeme pomoci v rámci služeb bytové správy a projektové a inženýrské činnosti? Objednejte si nezávaznou konzultaci u naší společnosti SEAP® ROKYCANY s.r.o. . Poskytujeme ji zcela zdarma! Naši specialisté jsou připraveni na analýzu Vašeho problému. Návrh služby pro jeho řešení se v naší nabídce jistě najde a domluvíme se na spolupráci. Ze zkušenosti víme, že pro správné doporučení potřebné služby je osobní konzultace nezbytná. Využijte proto naši bezplatnou konzultaci ještě dnes!

PROJEKTOVÝ ATELIÉR

Služba projektového ateliéru od naší společnosti nabízí konzultace a poradenství, analýzu problémů, způsoby řešení nebo ekonomickou rozvahu projektu, zadání stavby, vypracování studie a projektu pro územní řízení, projekt pro stavební povolení a provedení stavby, odborné posudky pro ochranu životního prostředí, technickou pomoc při optimálním výběru dodavatele a nebo autorský dozor odpovědného projektanta. Nabízíme komplexní služby spojené s projektem Vaší nemovitosti! Neváhejte nás kontaktovat!

ENERGETIKA

Mezi poskytované služby společnosti SEAP® ROKYCANY s.r.o. patří i posouzení možnosti úspor energií. Není to ale jediná služba týkající se úspor nákladů za energie. Naše nabídka služeb zahrnuje i stanovení technicko-ekonomických variant pro snížení nákladů na energie a financování rekonstrukce z úspor energií. Vypočítáme Vám tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, osvětlení, hydrauliky topných i chladicích systémů. Provedeme pro Vás měření teplot, vlhkostí, intenzity osvětlení i orientační měření hluku. Zajistíme Vám podporu při získávání dotací na úspory energií. Kontaktujte nás ještě dnes!

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Nejen pro bytové domy s byty v osobním vlastnictví, nabízí naše společnost založení společenství vlastníků. Připravíme pro Vás stanovy právního subjektu či majitele. Provedeme zajištění potřebných oprav a revizí. Obstaráme i havarijní službu. Další žádanou službou je správa fondu oprav a plateb za služby a energie a rozúčtování zaplacených nákladů mezi jednotlivé byty. Poskytujeme i finanční poradenství při získávání bytů a nebytových prostor. Využijte našich služeb i Vy!

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Energetické poradenství od společnosti SEAP® ROKYCANY s.r.o. zahrnuje služby a činnosti vyžadované legislativou, jako například zpracování auditu dle zákona 406/2000 a vyhl. 480/2012, kontroly kotlů a klimatizací, měření emisí, odborné posudky pro životní prostředí a rozptylové studie. Nabízíme zpracování odborných posudků jako je průkaz energetické náročnosti, energetický audit či posudek pro program Zelená úsporám. Ručíme za kvalitu posudku, objednejte si naše energetické poradenství!

SEAP GROUP

PROJEKTOVÝ ATELIÉR

Konzultace a poradenství, analýza problémů, způsoby řešení, ekonomická rozvaha, zadání stavby, vypracování studie a projektu pro územní řízení, projekt pro stavební povolení a provedení stavby, odborné posudky pro ochranu životního prostředí, technická pomoc při optimálním výběru dodavatele, autorský dozor odpovědného projektanta.

REALIZACE STAVEB

Zajištění vyjádření příslušných orgánů, zastoupení stavebníka v řízení o povolení stavby, zajištění povolení stavby, zajištění kompletní realizace na klíč, provádění stavebního, technického nebo autorského dozoru, dodávky technických zařízení budov, kolaudace a předvedení projektových parametrů stavby, záruky a další činnosti spojené s realizací staveb.

ODBORNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI

Služby a činnosti vyžadované legislativou jako např. zpracování auditu dle zákona 406/2000 a vyhl. 480/2012, vypracování průkazů energetické náročnosti budo, kontroly kotlů a klimatizací, měření emisí, odborné posudky pro životní prostředí a rozptylové studie.
Dále provádíme např. posouzení možnosti úspor energíí , stanovení technickoekonomických variant pro snížení nákladů na energie a financování rekostrukce z úspor energií, podopora při získávání dotací na úspory energií. Měření teplot, vlhkostí, intenzity osvětlení, orientační měření hluku. Výpočty tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, osvětlení, hydrauliky topných a chladicích systémů, atd.

SPRÁVA BYTŮ A NEMOVITOSTÍ

Založení společenství vlastníků nemovistostí, příprava stanov právního subjektu či majitele, zajištění potřebných oprav a revizí nemovitostí, správa fondu oprav a plateb za služby a energie, rozúčtování služeb a energií mezi jednotlivé byty a nebytové prostory, havarijní služba pro odstranění poruch, finanční poradenství při získávání bytů a nebytových prosor.

PROJEKTOVÝ ATELIÉR

 • Konzultace a poradenství, analýza problémů, způsoby řešení, ekonomická rozvaha, zadání stavby, vypracování studie a projektu pro územní řízení, projekt pro stavební povolení a provedení stavby, odborné posudky pro ochranu životního prostředí, technická pomoc při optimálním výběru dodavatele, autorský dozor odpovědného projektanta.

REALIZACE STAVEB

 • Zajištění vyjádření příslušných orgánů, zastoupení stavebníka v řízení o povolení stavby, zajištění povolení stavby, zajištění kompletní realizace na klíč, provádění stavebního, technického nebo autorského dozoru, dodávky technických zařízení budov, kolaudace a předvedení projektových parametrů stavby, záruky a další činnosti spojené s realizací staveb.
Dozvědět se více

Projekce

Rozsah poskytovaných služeb

 • konzultace a poradenství
 • zadání stavby a vypracování projektu pro územní řízení
 • způsoby řešení nebo ekonomickou rozvahu projektu
 • projekt pro stavební povolení a provedení stavby
 • technická pomoc při výběru dodavatele
 • autorskýdozor odpovědného projektanta
Dozvědět se více

Energetika

  Rozsah poskytovaných služeb

  • posouzení možnosti úspor energií
  • stanovení technicko-ekonomických variant pro snížení nákladů na energie
  • podpora při získávání dotací na úspory energií
  • výpočet tepelně technických vlastnosti
  • měření teplot, vlhkostí, intenzity osvětlení i hluku
Dozvědět se více

Péče o majetek

Rozsah poskytovaných služeb

 • založení společenství vlastníků nemovitostí
 • příprava stanov právního subjektu či majitele
 • zajištění potřebných oprav a revizí nemovitostí
 • havarijní služba pro spravované nemovitosti
 • správa fondu oprav a plateb za služby a energie
 • rozúčtování nákladů mezi bytové jednotky