Technicko-ekonomické analýzy

Technicko-ekonomické analýzy a posudky jsou obsahově nepředepsané dokumenty zaměřené na konkrétní potřeby klienta a jeho okamžité potřeby (analýza přechodu parního na teplovodní vytápění, posouzení zásobování teplem sídliště, blokové kotelny apod.).