Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy se provádí dle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Průkaz kalkuluje kromě energie potřebné pro vytápění i všechny další energie nutné pro zajištění správné užívání budovy: větrání, osvětlení, chlazení a přípravu teplé vody. Týká se pouze budov a je dle stavebního zákona nutný pro všechny novostavby u rekonstruovaných staveb pak při změnách, které mají podstatný vliv na spotřebu energie.