Odborný posudek dle TNI 73 0331

Vypracování odborného posudku tak, jak jej definuje Příloha č. I/7 Směrnice MŽP č. 9/2009. Posudek bude proveden pomocí specializovaného výpočtového programu. Základem pro výpočet je technické norma ČSN EN 13790 (2009) s použitím okrajových podmínek, které jsou definovány v TNI 73 0329 (rodinné domy) nebo TNI 73 0330 (bytové domy). Dle tohoto výpočtu lze stanovit potřebu tepla na vytápění pro nízkoenergetické domy a pasivní domy. Tento výpočet je také nutnou podmínkou v případě některých žádostí souvisejících s energeticky úspornými opatřeními, jako např. byl program Zelená úsporám.