Kontrola kotlů

Kontrola kotlů se provádí dle vyhl. 276/2007 Sb. a vztahuje se na kotle s výkonem nad 20 kW, rodinné
domy jsou z této povinnosti ale vyjmuty. Cílem kontroly je zjištění průměrné účinnosti kotle vzhledem
k jeho aktuálnímu technickému stavu, dimenzování pro budovu, ve které se nachází. Kontrola má
zajistit v návrhu opatření efektivní užití energie s ohledem na platnou legislativu.