Energetický audit

Energetický audit je komplexní dokument zaměřený na hledání úspor energií, prováděná striktně v souladu se zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou č. 213/2001 Sb. ve znění vyhlášky 425/2004 o náležitostech energetického auditu. Může být zpracován pro jakékoliv energetické hospodářství. Posuzuje budovy, technologie, zdroje energie, řeší varianty úsporných patření, provádí ekonomické a ekologické hodnocení.