Energetická koncepce

Energetická (územní) koncepce je velmi komplexní strategický dokument, který analyzuje současné a plánuje budoucí zásobování energiemi na řešeném území (město, kraj, areál podniku, ...). Zohledňuje jak energetickou koncepci celku nadřazeného, tak i podmínky lokální. Energetická koncepce města či obce je podkladem pro zapracování podmínek týkajících se energií do územního plánu.