file1426600705.JPG
Popis objektu

Aplikace fotovoltaické elektrárny na střeše sídlištní kotelny CZT

Projekt zahrnoval:

 • Úvodní studii proveditelnosti
 • Technicko ekonomické výpočty a návrh financování
 • Projekt pro stavební povolení
 • Zajištění veřejnoprávního projednání a stavebního povolení
 • Zajištění financování projektu
 • Realizace na střeše objektu
 • Zajištění licence na výrobu elektřiny
 • Uvedení do provozu, zajištění registrace OTE,
 • Provozování s prováděním měsíčních výkazů do systému OTE.

Reference

Technické parametry:

 • Instalovaný výkon 19 kW
 • Počet panelů 81
 • Ekonomická návratnost 8 let

file1426601567.jpg
Popis objektu

Kogenerace – maximální využití primárního paliva

Projekt zahrnoval:

 • Úvodní studii proveditelnosti
 • Technicko ekonomické výpočty a návrh financování
 • Projekt pro stavební povolení
 • Zajištění veřejnoprávního projednání a stavebního povolení
 • Zajištění financování projektu
 • Realizace v objektu kotelny CZT
 • Zajištění licence na výrobu elektřiny
 • Uvedení do provozu, zajištění registrace OTE
 • Provozování s prováděním měsíčních výkazů do systému OTE

Reference

Technické parametry:

 • Typ kogenerační jednotky: TEDOM Cento 200
 • Instalovaný elektrický výkon: 200 kW
 • Instalovaný tepelný výkon: 237 kW
 • Režim výroby elektřiny: Zelený bonus
 • Ekonomická návratnost: 5 let

Previous Next