DEMO

Bytová správa ON-LINE

Umožňuje přistupovat k datům bytové správy pomocí internetu. Zde jsou zpřístupněny vybrané údaje například zástupcům SVJ, úředníkům majetkového odboru města (jako zástupcům vlastníka) či předsedům samospráv BD.

Mezi dostupné údaje patří kromě řady jiných například:

  1. seznam dlužníků,
  2. výpočtový (evidenční) list nájemce či vlastníka,
  3. pasport bytu,
  4. seznam vynaložených nákladů.

Data jsou na vysoké úrovni zabezpečena a správce přiděluje vlastníkům přístupové kódy k datům o jejich bytech a budovách.

Všem našim klientům je tato služba poskytována zdarma